www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามเรื่อง รถยนต์ส่วนตัว แต่นำมาลงเป็นทรัพย์สิน บริษัท ครับ

(1/1)

opp:
ตามหลักแล้ว ไม่เกิน 10 ที่นั่ง สามารถคิดค่าเสื่อมจากมูลค่าทุน 1 ล้าน ใช่ไหมครับ แต่ผมสงสัยว่า ถ้ากรรมการซื้อรถมาใช้ส่วนตัว แต่ซื้อในนามบริษัท มันมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนมูลค่าทั้งหมดของรถไม๊คือถ้ากรรมการซื้อมา 10 คัน คันละ 2 ล้าน เป็นรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท มันสามารถนำมาลงเป็นทรัพย์สินได้ทั้งมดเลยหรือครับ

อ้วน:
1.  ตามประมวลรัษฏากร  ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล   มาตรา 65 ทวิ (1) รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี  ซึ่งตามมาตรา 65 ตรี ที่น่าเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ก็จะมี  

(13) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 )  

(15) ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรhttp://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3จึงจะเห็นได้ว่า  หากซื้อทรัพย์สินมาใช้ส่วนตัว  แต่ออกหลักฐานในนามบริษัท  ถ้าพิสูจน์หรือตรวจสอบพบก็จะไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีทั้งจำนวนเลยครับ2.  ส่วนในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคา  ข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ว่า  กรรมการซื้อรถมาใช้ส่วนตัว แต่ซื้อในนามบริษัท  เพราะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการแล้ว  แม้หลักฐานจะเป็นชื่อบริษัทก็ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.htmlสรุป  อย่าสับสนระหว่างทางบัญชี  กับทางภาษีอากรนะครับ  ในทางบัญชีจะเป็นการบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  แต่ในแง่ภาษีจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษี  ดังนั้นกำไรขาดทุนสุทธิทางบัญชี กับกำไรขาดทุนสุทธิทางภาษี ไม่จำเป็นต้องเท่ากันครับ

opp:
ขอบคุณครับแต่ยังไงในทางปฏิบัติคงยากอยู่ดี  เพราะผมเห็นบริษัทในเครือหลาย ๆ บริษัทของเขาก็เป็นแบบนี้อะครับ เอาค่าใช้จ่ายส่วนตัว  มาเบิกบริษัท คือ ออกบิลให้ออกในนามบริษัทอะครับ  (คนละตัวกับค่ารับรองนะครับ)   คงต้องรอให้สรรพากรตรวจพบเอง ในฐานะพนักงานคนนึงคงไม่สามารถพูดอะไรได้

อ้วน:
ครับ  ณ ขณะนี้คุณ opp  ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดครับ  แต่ควรศึกษาหาความรู้เอาไว้ครับ  ไว้วันหนึ่งหากมีโอกาสที่จะเป็นผู้ตัดสินใจจะได้กำหนดทางเดินเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม