www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การฝากขายสินค้า

(1/1)

จอย:
กิจการหนึ่งทำเกี่ยวกับสิ่งของและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยการขายมี 2 ทางในปัจจุบันคือ การขายสินค้าโดยตรง(ขายขาด) และการนำสินค้าไปตั้งฝากขายหน้าร้านต่างๆ โดยถ้าร้านนั้นๆ ขายได้ จะมีรายได้คือค่าคอมมิชชั่นจากค่าสิ่งของที่ขายได้นั้น อยากรบกวนเรียนถามค่ะว่า1. การที่นำสินค้าไปตั้งฝากขายที่หน้าร้านต่างๆ โดยถ้าร้านนั้นๆขายได้ จะมีรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น โดยที่ทางร้านมิได้บวกราคาสินค้าจากที่บริษัทฯ กำหนดแต่อย่างใด กรณีนี้ถือว่าเป็นการฝากขาย หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายคะ และ 2 กรณีนี้ ต่างกันอย่างไรในเรื่องการรับรู้รายได้บ้างคะ2. ปัจจุบัน กิจการมิได้จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากคาดว่ารายได้จะไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี ถ้าเป็นกรณีขายสินค้าทันที ทางบริษัทฯ จะออกใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทันที แต่ถ้าเป็นการนำสินค้าไปฝากขายหน้าร้าน จะออกใบฝากขายพร้อมระบุสินค้าที่นำไปฝากขายออกมาก่อน พร้อมทั้งให้ทางร้านเซ็นรับสินค้าไว้ โดยจะมีการเข้าไปนับสินค้าและเก็บเงินค่าสินค้า รวมถึงจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกๆ เดือน ไม่ทราบว่าทางกิจการควรออกใบกำกับสินค้าให้กับทางร้านใช่หรือไม่ ในจำนวนสินค้าที่ขายได้ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินให้ทางร้านด้วยหรือไม่ และเมื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่น ก็ให้ทางร้านเซ็นรับเงินหรือทำเอกสารรับเงินจากกิจการไป การออกเอกสารเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่คะ3. การนำสินค้าไปฝากขาย ควรมีสัญญาฝากขายหรือไม่คะ เพราะไม่แน่ใจในเรื่องการรับรู้รายได้ค่ะ หรือไม่จำเป็นต้องทำเป็นสัญญาก็ได้หรือเปล่าคะ เพียงแต่ออกใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ให้กับทางร้านที่ฝากขายทุกๆครั้งได้หรือไม่คะรบกวนผู้ที่ทราบช่วยตอบด่วนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ถือเป็นการฝากขายครับ  เพียงแต่ผู้รับฝากขายจะเป็นตัวแทนหรือไม่  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ  โดยจะมีข้อแตกต่างในแง่ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการแต่งตั้งตัวแทน  กับไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนครับ  กล่าวคือ  จุดความรับผิดในการเสียภาษีกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน เมื่อผู้ฝากขายส่งมอบสินค้าในผู้รับฝากขาย จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นทันทีครับให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน ต้องปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8)

http://www.rd.go.th/publish/3414.0.htmlในส่วนของการรับรู้รายได้ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  กับ การรับรู้รายได้ทางบัญชี  จะเป็นในแนวทางเดียวกัน  กล่าวคือสินค้าที่ฝากขายจะต้องไม่รู้รับเป็นรายได้จนกว่าผู้รับฝากขายจะมีการขายสินค้านั้นได้  

ส่วนรายได้ในทางภาษีมูลค่าเพิ่มก็อยู่ที่ว่าจะมีการแต่งตั้งตัวแทนหรือไม่  หากไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8)  เมื่อผู้ฝากขายส่งมอบสินค้าในผู้รับฝากขาย จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นทันทีครับ  หรือจะเรียกว่าเป็นรายได้ในทางภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ครับ2.  เนื่องจากกิจการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  จึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องออกใบกำกับภาษีครับ  ส่วนเอกสารทางการค้าอื่นที่ทางกิจการจะเป็นผู้ออกนั้น  จะเรียกว่าเป็นใบกำกับสินค้านั้น  จะต้องไม่ใช่ใบกำกับภาษีนะครับ  เพราะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มออกใบกำกับภาษี  จะเท่ากับเป็นใบกำกับภาษีปลอม ผิดทั้งผู้ออกและผู้ที่เอาไปใช้  และตามหลักการทำธุรกิจเมื่อมีการส่งมอบสินค้า  ก็ควรมีการเซ็นรับสินค้า  และเมื่อมีการเข้าไปตรวจนับยอดคงเหลือและจ่ายค่าคอมมิชชั่น  ก็ควรจะต้องมีเอกสารประกอบรายการ  โดยกิจการเป็นผู้จ่ายก็ควรจะต้องได้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน  ส่วนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่นั้น  ก็ต้องดูครับว่าผู้เรียกเก็บหรือผู้รับนั้นอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  ถ้าอยู่กิจการก็จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะค่าคอมมิชชั่น  ไม่ได้รับยกเว้น vat  ซึ่งเราก็จะต้องได้ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานด้วย3.  ในการฝากขายก็ไม่ได้มีกฏหมายกำหนดตายตัวว่าจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญา  จะตกลงกันปากเปล่าก็ได้ครับ  แต่หากธุรกิจมีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าจำนวนเงินสูงก็ควรที่จะต้องทำเป็นข้อตกลง  เพื่อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ  ให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน  

น.ส:
ความแตกต่างระหว่างผู้ร่วมค้าฝากขายและผู้ร่วมค้ารับฝากขาย คืออะไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม