www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เซอร์วิสอพาสเม้น

(1/1)

จอย:
ธุรกิจ เซอร์วิสอพาสเม้น สามารถ คิดค่า Service chg. ลูกค้าได้หรือไม่

อ้วน:
ได้ครับ  อยู่ที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า โดยพิจารณาตามสัญญาเป็นหลักครับ เพียงแต่เราสามารถคิดค่า Service chg.  เป็นรายบริการก็ได้ครับ  ไม่จำเป็นต้องคิดทุกบริการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม