www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การนับสินค้าคงเหลือ

(1/1)

เอ๋:
รบกวนถามคุณอ้วนว่า ถ้าเรานับสินค้าคงเหลือสิ้นปี/สิ้นเดือน เราจะถือว่าสินค้าที่เรารับฝากขายเป็นสินค้าคงเหลือของเราหรือไม่คะ  และเราต้องนับสินค้าระหว่างทางเป็นสินค้าของเราด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  สินค้าที่ฝากขาย  ในทางบัญชียังถือว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของผู้ฝากขาย  ดังนั้นผู้ฝากขายต้องนับรวมสินค้าที่ฝากขายเป็นสินค้าคงเหลือด้วยครับ2.  ส่วนสินค้าระหว่างทาง  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมจะยึดจากวันที่มีการเสียภาษีอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักครับ  เพราะจะมีเอกสารต่างๆ ประกอบรายการบันทึกซื้อสินค้า  เมื่อบันทึกซื้อก็จะนับรวมเป็นสินค้าคงเหลือด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม