www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผังทางเดินเอกสารของระบบจัดซื้อ

(1/2) > >>

อาภาภรณ์:
ทางเดินผังรายละเอียดคำอธิบาย

อ้วน:
ต้องขอโทษด้วยครับ  ผมลองค้นดูแล้วไม่มีไฟล์เลยครับ  มีแต่เป็นหนังสือ   ที่ผมศึกษาอยู่ก็จะเป็นหนังสือชื่อ

เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  แต่งโดย อ.สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร และคณะ  จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด  และก็จะมีอีกบางเล่มที่ผมเคยเห็นในศูนย์หนังสือจุฬา  แต่ผมจำชื่อไม่ได้  รบกวนคุณอาภาภรณ์ลองไปดูที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับ

OOOO:
http://www.scc.ac.th/student_web/1_48/vine%20vin%20de%20ray/chart.ppt

เดือนเพ็ญ:
ต้องการทราบสัญลักษณ์ทางเดินเอกสาร

อุลัย:
การใช้ระบบSAPในระบบบัญชีเขียนแผนผังได้ยังไงค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม