www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ

(1/1)

ก้อย:
ถ้าบริษัทเปิดใหม่ซื้อรถต่อจาก Finance  และ บุคคลธรรมดา มาใช้งาน ได้หรือไม่

และจะหัก ค่าเสื่อมราคาได้ ตามสภาพ รถ อย่างไร

อ้วน:
ได้ครับ  ไม่มีกฏหมายฉบับใดห้ามเอาไว้  เพียงแต่หลักฐานการซื้อจากบุคคล  ควรทำให้รัดกุม  เนื่องจากมักจะมีปัญหาในการตีราคามูลค่าทรัพย์สินครับ  หากเป็นรถยนต์ก็ควรจะถ่ายสำเนาราคาซื้อขายรถมือสองตามนิตยสารเอาไว้ประกอบการชี้แจงกับทางเจ้าพนักงานสรรพากรครับ  ส่วนในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคา  ก็ตามปกติครับ  จะเลือกใช้วิธีเส้นตรงก็ได้ครับ  อายุโดยเฉลี่ยก็ประมาณ  5  ปีครับ

ก้อย:
ถ้าอายุจริง ของ รถ 8 ปี แล้ว แต่เราซื้อในปีที่ 9 แบบนี้ยังต้องตัดค่าเสื่อมราคาอยู่ใช่ไหม ให้ตัด 5 ปี 20%

อ้วน:
ครับยังต้องคิดค่าเสื่อมราคา  ในอัตรา 20%  ต่อปีได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม