www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินได้พึงประเมินของคนทำบัญชีเข้าขอบเขต 40 วงเล็บอะไร

(1/2) > >>

Jakrin:
รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ

1. ผู้รับทำบัญชีอิสระ เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ถ้าเกิน 1.8 ล้านบาทเสีย Vat หรือไม่

2.สำนักงานรับทำบัญชี เป็นเงินได้ประเภทใด ถ้าเกิน 1.8 ล้านบาท เสีย Vat หรือไม่

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติและผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นเงินได้ประเภทใด ถ้าเกิน 1.8 ล้านเสีย Vat หรือไม่

40(6) วิชาอิสระที่มีการบัญชี ด้วยคือคนทำบัญชีประเภทใดบ้าง    ขอความกระจ่างหน่อยนะครับท่านผู้รู้ทั้งหลายโดยเฉพาะคุณ 007 คุณอ้วน,คุณ AC Angle และผู้รู้อื่น ๆ ขอบคุณครับ

 

007:
ค่าทำบัญชีที่ได้รับมาถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 6 ) ( ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ นะครับ โดยต่าบริการอื่นจะถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ ) ทั้งเงินได้ค่าทำบัญชี และเงินได้ค่าบริการอื่น จะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี และจะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย 3% ไม่ว่าจะเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ค่าสอบบัญชีถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 6 ) แต่ได้รับยกเว้น VAT ครับ

jakrin:
เคลียร์สุด ๆ ขอบคุณมากๆ เลบครับอาจารย์ 007

อ้อม:
ขอบคุณคะ

กล้วย:
ค่าบริการน่าจะเป็น40(8) หรือไม่คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม