www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกรวมครั้งเดียวตอนสิ้นวันหรือสิ้นเดือน

(1/2) > >>

สุนทร:
ซื้อขวดแก้วน้ำดื่มที่ใช้แล้วมาขายต่อโรงงานผลิตน้ำ ขวดแก้วเหล่านี้มีจำนวนมาก วันหนึ่งซื้อหลายร้อยขวดและซื้อทุกวัน ซื้อจากบุคคลทั่วไป1. หากจะบันทึกรวมครั้งเดียวตอนสิ้นวันหรือสิ้นเดือน จะได้หรือไม่

2. เนื่องจากกรณีนี้ซื้อจากบุคคลธรรมดา หจก.ได้พิมพ์ใบรับสินค้ามีต้นฉบับและสำเนา 2 ใบ โดยต้นฉบับให้กับผู้ที่นำมาขาย  สำเนาใบที่ 1 แนบบบัตรประชาชนทำจ่าย สำเนาใบที่ 2 ติดเล่ม

   สนง.บอกว่าต้องทำใบสำคัญจ่ายให้มีผู้เซ็นต์รับเงินจึงจะสมบูรณ์ จึงจะแก้ไขโดยการ ทำตรายางประทับเพิ่มในสำเนาใบที่1 ว่า ใบสำคัญจ่าย เช่นนี้จะพอใช้ได้ไหม

town:
1. ตามความเห็นผม  ผมมองว่าการบันทึกซื้อนั้นสามารถบันทึกตอนสิ้นเดือนครั้งเดียวได้  แต่จะต้องมีสรุปการซื้อรายวันเป็นตัวเชื่อมกับเอกสารการซื้อรายบุคคลของแต่ละวัน2. คงจะไม่เหมาะสมที่จะนำ " ใบรับสินค้า "  มาประทับตรายางว่า " ใบสำคัญจ่าย "  เนื่องจากลักษณะของใบสำคัญจ่ายนั้น  จะเป็นเอกสารที่ปะหน้าเอกสารประกอบรายการจ่าย  เพื่อบันทึกบัญชีและใช้ควบคุมเลขที่และลำดับของเอกสาร  และหลักการควบคุมภายในที่ดีการที่มีระบบใบสำคัญจ่าย  ก็จะช่วยให้การบริหารงานดีขึ้น และลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น  เอกสารหาย ,  การนำเอกสารเดิมมาบันทึกซ้ำ หรือการทุจริต  เป็นต้นสรุป  ลักษณะของใบสำคัญจ่าย  จึงไม่ควรนำ " ใบรับสินค้า "  มาประทับตรายางว่า " ใบสำคัญจ่าย "  ครับ

เอ:
ดิฉันมีความคิดเห็นว่า หากข้อ 1 ทำตามที่คุณ town แนะนำนั้น โดยบันทึกซื้อครั้งเดียวตอนสิ้นดือน

เดบิต ซื้อ

   เครดิต เงินสด

จะทำได้หรือคะเพราะ จากคำถามได้กล่าวว่า ซื้อจากบุคคลทั่วไป น่าที่จะมีหลายราย อาจจะจ่ายเงินสดทุกวัน 30 วันจากบุคคล 30 คนเป็นต้น

และถ้าขายวันที่ 10 แต่บันทึกซื้อวันที่ 30 สต็อคก็อาจติดลบได้ขอแสดงความคิดนะคะ

town:
ยินดีครับ  คนไทยมีความเห็นแตกต่างกันได้  แต่อย่าแตกแยกนะครับ  ที่ผมแสดงความเห็นไว้นั้น  จะต้องมีการทำสรุปการซื้อเป็นรายวัน  แล้วค่อยมาบันทึกบัญชีซื้อตอนสิ้นเดือนเพียงรายการเดียว  ลองนึกถึงภาพสมัยก่อนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางบัญชี  เมื่อมีการซื้อเราก็จะมีการทำสมุดรายวันซื้อขึ้น  แล้วตอนสิ้นเดือนค่อยมีการบันทึกบัญชีซื้อเข้าแยกประเภทเพียงรายการเดียว  ในหลักการผมก็มองว่าการบันทึกบัญชีซื้อเข้าแยกประเภท  ไม่จำเป็นต้องบันทึกทีละรายการ  แต่ต้องมีตัวเชื่อมครับ  ซึ่งก็คือสรุปการซื้อรายวันซึ่งก็ไม่ต่างกับสมุดรายวันซื้อที่บันทึกทีละรายการครับ  จึงเหมาะสมกับการทำบัญชีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปครับแต่การบันทึกในรายงานสินค้าคงเหลือนั้น  จะต้องบันทึกเป็นทีละรายการในแต่ละวันครับ  ไม่สามารถบันทึกรวมกันได้เพราะจะทำให้สต็อคติดลบครับซึ่งในปัจจุบัน  หากทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปแล้ว  การบันทึกรายการเดียวตอนสิ้นเดือนคงไม่เหมาะสมครับ  เพราะโปรแกรมจะให้มีการบันทึกทีละรายการครับแล้วโปรแกรมก็จะวิ่งไปสมุดรายวันต่างๆ  รวมถึงแยกประเภท และออกมาเป็นงบทดลอง

เอ:
คุณ TOWN ทังซาหมายจาง แต่ปัจจุบันความเห็นจะแตกหักกันแล้วล่ะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม