www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด 1ก.

(1/3) > >>

ศักดิ์ชาย:
ในการยื่น ภงด 1 ก. นั้น จะต้องนำข้อมูลที่เรายื่นเข้าไปตามแบบ ภงด 1 ในแต่ละเดือนมาสรุปรวมกันใช่หรือไม่ และอาจมีบางค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการพนักงาน เช่นค่ารักษาพยาบาลประจำปี ค่าช่วยเหลืองานศพ ซึ่งมิได้ลงในการยื่นแบบ ภงด 1 แต่ ได้ลงเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็นเช่นนี้ ต้องกรอกข้อมูลเข้าไปใน ภงด 1 กหรือไม่ และถ้าต้องกรอก แต่ ภงด 1 กที่ยื่นเข้าไปนั้น ไม่ได้กรอกรายละเอียดตรงส่วนนี้ ควรยื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ และการยื่นเพิ่มเติมมีเบี้ยปรับหรือไม่อย่างไรครับสำหรับประกันสังคมนั้น ต้องนำส่งจากเงินเดือนประจำ ซึ่งไม่รวมสวัสดิการใช่หรือไม่ครับ

town:
1. ใช่ครับ

2. ด้วยครับ  เพราะถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการทำงาน

3. ถ้าแก้ไขได้  ควรแก้ไขให้ถูกต้องครับ  เท่าที่ทราบการยื่นแบบ  ภงด. 1ก  ผิดไม่มีเบี้ยปรับครับเพราะไม่เกี่ยวกับตัวภาษี  เป็นเพียงการสรุปยอดรายจ่ายของกิจการในส่วนเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ มาตรา 40 ( 2 )  แต่ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะเพ็งเล็งและเรียกไปชี้แจงครับ4.  ไม่ใช่ครับ  ต้องรวมเงินได้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเป็นพนักงานเพื่อคำนวณประกันสังคมครับ

ไก่:
ช่วยตอบหน่อยได้น่ะค่ะว่าการยื่นแบบภงด.1, ภงด.1ก คืออะไรคืออยากจะทราบรายละเอียดให้มากกว่านี้ค่ะ เนื่องจากไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้

อ้วน:
เป็นแบบแสดงการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวกับเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ 40 ( 2 )ให้ศึกษาเพิ่มเติมตามคำแนะนำในแต่ละแบบได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/7064.0.html

เจน:
ได้ยื่น ภงด 1 ก ไปแล้ว เมื่อเดือน กุมภาพันธุ์ แต่มาทราบภายหลังว่ายื่นขาดไป ถ้าจะยื่นในเดือนมีนาคมจะเสียค่าปรับเท่าไร คะ รบกวนตอบให้ด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม