www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจขนส่ง

(1/3) > >>

นุช:
เปิดกิจการเป็นธุรกิจขนส่ง ไม่ทราบว่าจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และVat ซื้อ นำไปขอคืนหรือว่าหักเป็นค่าใช้จ่ายคะ

town:
ดูกระทู้เลขที่  00531

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=531&c=actกระทู้เลขที่  00988

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=988&c=actและกระทู้ที่  01695

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1695&c=act

town:
ค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ

2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

3) ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้รายได้จากธุรกิจขนส่งก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  และหากกิจการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  vat ซื้อที่เกิดขึ้นก็ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย  ( ห้ามขอคืน )

ITBS:
ITBS Training Program (December 6, 2006)International Transport & Business School (ITBS)

หลักสูตร  ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

รับจำนวน 50 ท่านต่อหลักสูตร เท่านั้น

 

ภาคปกติรุ่นที่ 40    เริ่มอบรมวันที่  6 ธ.ค. 2549

ภาคค่ำรุ่นที่19     เริ่มอบรม 23 เม.ย. 2550

ระยะเวลาการฝึกอบรม     ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติงานจริง) 240 ชั่วโมง

(ภาคปกติ) 480 ชั่วโมง : 4 เดือน  จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.

          ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง หรือเฉพาะหัวข้อ (ตามชั่วโมงที่ลงทะเบียน)

(ภาคค่ำ) จันทร์, พุธ, ศุกร์ 18.00-21.00 น.  เสาร์ 09.00 – 16.00 น.

สถาบันรับรองโดย   กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร

1.        ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( FREIGHT FORWARDER BUSINESS)

2.        เงื่อนไขละเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERM AND DOCUMENT REQUIRED)

3.        พิธีการศุลกากร (CUSTOM CLERANCE PROCEDURED)

4.        การขนส่งสนค้าทางทะเล ( SEAFREIGHT)

5.        การขนส่งทางอากาศ (AIRFREIGHT)

6.        การบรรจุและการขนถ่ายสินค้า (OPERATIONS)

7.        การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MULTIMODAL TRANSPORT OPERATION / MTO)

8.        ลอจีสติกส์และซัพพลายเชน (LOGISTIC & SUPPLY CHAIN)

9.        การตลาด ( MARKETING )

10.     INTRODUCTORY ENGLISH FOR SHIPPING TERMINOLOGY

*** ดูงานนอกสถานที่ ( 5 แห่ง)

*** สอบเพื่อวัดผล และรับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

*** ปฏิบัติงานจริง 240 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือน)

หลักฐานในการสมัครเรียน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว     จำนวน    2 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน    1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน   1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา        จำนวน    1 ฉบับ

 การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 22,500.-  บาท  

1.ค่าฝึกอบรม240 ชั่วโมง ฝึกงานอีก 240 ชั่วโมง (ประมาณ 4 เดือน)

2.ค่าเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร

3.ค่าพาดูงานนอกสถานที่

**4.ดูแลและประสานงานให้ทำงานในธุรกิจทางด้านนี้จนกว่าจะได้งาน *** (สำหรับผู้ที่ว่างงาน) ***

ค่าลงทะเบียนสามารถแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ณ. วันที่มาสมัคร-ก่อนเปิดเทอม (12,500.- บาท *** หากชำระในวันที่มาสมัคร 1,000.- บาทแล้ว ฉะนั้น ก่อนเปิดเทอม ต้องชำระอีก 11,500.- บาท***)

ครั้งที่ 2 ชำระหลังจากเปิดอบรมไปแล้ว 1   เดือน (10,000.- บาท) หรือ

2.ชำระทั้งหมด ณ วันที่มาสมัครจะได้ ส่วนลด 500.- บาท

การชำระเงินเป็นเงินสด  หรือเช็คสั่งจ่าย

1.ชำระด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

2.โอนผ่านธนาคาร   ชื่อบัญชี  บริษัท ทิฟฟ่า  จำกัด   โอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  

    สาขาพระราม 4 เลขที่บัญชี  096-3-00-6797  บัญชีกระแสรายวัน

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.  02-671-4004, 02-671-5005 Ext. 301, คุณมนตรี  02-672-87710  (สายตรง)

International Transport & Business School (ITBS)

3388/78 Sirinrat Bldg., 22nd Fl., Rama IV Rd.,

Klongton, Klongtoey, BKK 10110

Tel: 0-2671-4004, 0-2671-5005 # 301

Fax: 0-2671-8383

E-mail: montri@itbsthai.com

Website: www.itbsthai.comมนตรี:
อย่าไปเรียนเลย ไม่เวิร์ค แพงมากๆ เนื้อหาไม่น่าสนใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม