www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษี

(1/1)

ปลา:
เรียนคุณอ้วน

1) เงินเดือน เดือน 1 จ่าย วันที่ 2 เดือน 2 แบบนี้เราจะต้องยื่น ภงด 1 ภายในวันที 7 เดือน 3 ใช่ไหมค่ะ

แต่ตอนรวบรวม ภงด 1 ก รวบรวม ตั้งแต่รายได้ เดือน 1 - 12 ใช่ไหมค่ะ

2.) เนี่องจากบริษัทจำเป็นต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ให้พนักงานใช้ แต่ไม่มีเอกสารมาเคลีย์เพราะจ่าย เป็นเดือนคนละ 2000.00บาทแบบนี้ต้องนำมาคำนวณรายได้ของพนักงานหรือไม่ และมีวิธีที่ไม่ให้รวมเป็นรายได้ไหมค่ะ

3.)จ่ายค่า เงินเดือน พนักงาน 9000.00 + เงินล่วงเวลา 1100.00 แบบนี้ต้องนำมาคำนวณ การยื่น ประกันสังคมหรือเปล่าค่ะ

4.)บริษัทเพิ่มเปิด 1/2/06 จำเป็นต้องใช้รถมาใช้ในการทำงานถ้าซื้อรถยนต์มือสองได้ไหมเพราะเคยได้ยินว่าถ้าบริษัทเพิ่มเปิดจะยังไม่สามารถซื้อรถยนต์ไปใช้ ใช่หรือเปล่าค่ะ

5.) ภาษีซื้อบริษัทไม่ค่อยมีเลย ส่วนมาจะซื้อกับ บุคคลธรรมดา จึงไม่ค่อยมีมาหักภาษีขาย บริษัทจดทะเบียน VAt แนะนำได้ไหมค่ะขอบคุณมากค่ะ

town:
1. ครับตามมาตรา 52 บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามมาตรา 50(1) (2) (3) และ (4) ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหักไปส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จ่ายเงิน ไม่ว่าตนจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata52ครับแบบ ภงด. 1ก.  ให้นำรายชื่อของบุคคลที่ได้ลงเป็นรายจ่ายของบริษัท ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ 40 ( 2 ) มาใส่ทุกชื่อในสรุปตามแบบ ภงด. 1ก แม้ว่าจะไม่มีชื่อยื่นในแบบ ภงด. 1 ก็ตาม และรวมจำนวนเงินได้ของแต่ละบุคคลที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม เป็นยอดสรุปรวม2. ต้องนำมารวมถือเป็นเงินได้ของพนักงานครับ  และต้องนำมารวมคำนวณยื่นประกันสังคมด้วยครับ  หากจะไม่ให้ถือเป็นเงินได้ของพนักงานก็จะต้องทำจ่ายตามการใช้งานจริง  ซึ่งจะต้องทำเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเชื่อว่าเป็นการจ่ายให้กับพนักงานเฉพาะการใช้โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกิจการเท่านั้น3.  ต้องนำเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับทั้งหมดจากการเป็นลูกจ้าง  มารวมคำนวณยื่นประกันสังคมด้วยครับ4. ไม่มีกฏหมายกำหนดห้ามกิจการซื้อทรัพย์สิน  เพียงแต่หากกิจการยังไม่ดำเนินธุรกิจ  แต่ซื้อรถยนต์มาใช้  อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสงสัยว่ามีการซื้อรถยนต์ดังกล่าวมาใช้ส่วนตัวหรือไม่  จึงต้องดูความเหมาะสมและเหตุผลประกอบครับ  และกฏหมายก็ไม่มีการกำหนดห้ามซื้อทรัพย์สินที่ใช้งานมาแล้ว  มาเป็นสินทรัพย์ของกิจการ5. หากจะให้ได้ประโยชน์ในแง่ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ควรที่จะจ่ายเงินให้กับกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อจะได้มีหลักฐานที่สมบูรณ์และสามารถนำภาษีซื้อมาเครดิตได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม