www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปันส่วนต้นทุน

(1/2) > >>

เหมียว:
อยากทราบว่าถ้าในปี 48 ปันส่วนค่าสาธารณูปโภคให้เป็นค่าใช้จ่ายโรงงาน(ต้นทุน) 50% และค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 50% แต่ในปี 49 ได้พิจารณาใหม่และเห็นควรเป็นค่าใช้จ่ายโรงงาน(ต้นทุน) 70% และค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 30% การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องแจ้งสรรพากรก่อนหรือไม่คะ หรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย ขอบคุณค่ะ

โจ๊กเกอร์:
ต้องแจ้งครับ

007:
ผลก็คือ สินค้าคงเหลือปลายงวดในปี 48 ต่ำเกินไปเป็นผลให้ต้นทุนต่ำเกินไปด้วย อย่างนี้สรรพกรไม่ว่าอะไรครับแต่มาในปี 49 ต้องให้เหตุผลให้ดีนะครับtown:
เท่าที่ทราบไม่ต้องแจ้งสรรพากรครับ  แต่หากเจ้าพนักงานเรียกตรวจสอบต้องชี้แจงได้ครับ  และหากเจ้าพนักงานดูแล้วไม่สมเหตุสมผล  เจ้าพนักงานก็มีอำนาจในการประเมินนะครับ

TAWAN:
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ที่จะพิสูจน์ได้ว่า กิจการจะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะเหตุผลใด  ผู้วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือ Auditor ครับ  หากผ่านไปได้ เจ้าหน้าที่สรรพากรที่ดูแลท่าน จะพิจารณาจากอัตรากำไรของกิจการ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับกิจการประเภทนั้น ๆ หรือไม่  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม