www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ป.ตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)2545 ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีได้ใหมค่ะ

(1/1)

เขียด:
จบ ป.ตรี4ปี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) ปี 2545ทำงานที่บริษัทรับทำบัญชีมา 3 ปีแล้ว ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีค่ะ

007:
ได้ครับ

http://www.fap.or.th/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม