www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องภาษีโรงเรือน

(1/1)

12:
อยากทราบวิธีการคิดภาษีโรงเรือนว่ามีหลักเกณฑ์ในการคำนวณอย่างไร และต้องยื่นวันไหนค่ะขอบคุณค่ะ

อ้วน:
รบกวนดูกระทู้ที่ 01130

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1130&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม