www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทเพิ่งจดทะเบียนเสร็จ ผู้รับทำบัญชีและผู้ตรวจสอบต้องตรวจเอกสารหลักฐานใดบ้างคะ

(1/1)

จูน:
เป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในปีนี้

เพิ่งจะรับตรวจสอบบัญชีเป็นปีแรก จะต้องทำอย่างไรคะ สำหรับการตรวจสอบปีแรก เอกสารที่ต้องขอมีอะไรบ้างคะ ในฐานะผู้ทำ และผู้สอบบัญชี

007:
เหมือนกับบริษัทที่เปิดมานานแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม