www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารสำหรับธุรกิจ constuction

(1/2) > >>

น้อง:
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ คือตอนนี้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ constuction ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการทำรายได้มากบ้าง น้อยบ้าง สำหรับการคิดต้นทุนดำเนินงานได้มาจากค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อของโครงการนั้น ๆ ซึ่งก็จะได้เป็นต้นทุนของแต่ละโครงการ

แต่ปัญหามีอยู่ว่า กิจการมีสำนักงานใหญ่ซึ่งคอย supply งานต่าง ๆ ให้กับทั้ง 4 โครงการ คิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบริหารไม่สามารถทำรายได้ให้กับกิจการได้ ดังนั้นจะมีวิธีที่แบ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารให้กับทั้ง 4 โครงการอย่างไรคะ ถึงจะถูกต้องและยุติธรรมกับแต่ละโครงการ

007:
เกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางทำได้หลายวิธีครับ แต่ในธุรกิจก่อสร้างไม่ควรปันส่วนตามรายได้เนื่องจากงวดที่รายได้ที่เกิดขึ้น ไม่สัมพันธ์กันกับงวดที่ค่าใช้จ่ายเกิด  

ดังนั้น ควรปันส่วนตามรายจ่ายสำคัญ เช่นค่าแรงงานหรือค่าวัสดุก่อสร้างเป็นต้นflower:
แล้วถ้าเป็นกรณีของค่าใช้จ่ายดำเนินการสำนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายทางบัญชี เบ็ดเตล็ด รปภ. น้ำไฟ โทรศัพท์ .. เราควรใช้วิธีการในการหารเฉลี่ย อย่างไรดีคะ หารเท่ากันทุกไซท์ หรือ ตามกำลังพล หรือ ตามความสามารถในการทำรายได้

007:
เข้าใจผิดแล้วครับรายจ่ายประกอบด้วย

ต้นทุนก่อสร้าง และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต้นทุนก่อสร้าง ประกอบด้วย

ค่าวัตถุทางตรง

ค่าแรงงานทางตรง

ค่าโสหุ้ยต่างๆ เช่นค่าจ้างผู้จัดการ เป็นต้นตัวที่เรานำมาปันส่วนเข้าแต่ละ site คือโสหุ้ยต่างๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของ site ไหน เราจึงปันส่วนเข้าเป็นต้นทุนของแต่ละ site ตามเกณฑ์ได้หลายวิธีตามที่กล่าวไว้แล้ว  แต่สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่ต้องนำมาปันส่วนครับ

น้อง:
ต้องขอบคุณ คุณ 007 และคุณ flower ด้วยค่ะที่ช่วยแนะนำในเรื่องปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางคือน้องทำ cost เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งผู้จัดการ site ต่างๆ ซึ่งนโยบายของบริษัทต้องการให้ปันส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายทางบัญชี เบ็ดเตล็ด รปภ. น้ำไฟ โทรศัพท์ เป็นต้น ให้กับทุก site งาน (เพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้กับทางหน้างาน)วิธีตามที่คุณ 007 แนะนำมา คือ ปันส่วนตามรายจ่ายที่สำคัญ เช่นค่าแรงงานหรือค่าวัสดุก่อสร้าง    นอกจากนี้แล้วยังมีวิธีไหนอีกบ้างคะ (ที่จะยุติธรรมกับ site งานนั้นๆ น่ะค่ะ) รบกวนคุณ 007 แนะนำหลาย ๆ วิธีก็ได้นะค่ะขอบคุณมากค่ะ และก็ขอให้คุณ 007 อยู่คู่กับ avaccount ไปนาน ๆ นะค่ะ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม