www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผ้า

(1/3) > >>

เด็กน้อย:
ธุรกิจโรงแรมจะมีสินทรัพย์หนืงประเภทที่ไม่คิดค่าเสื่อมจำพวก แก้ว ถ้วย ชาม ลินิน  เครื่องมือช่าง ต่างๆ

อยากทราบว่าเหตุเพราะอะไร

และถ้าเราจะมาคิดค่าเสื่อมได้ไหม

0:
ลินิน จำนวนพวก ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าปลอกหมอน ผ้าเช็คตัว

007:
การคิดค่าเสื่อมราคาผมว่าน่าจะดูจากอายุใช้งานของสินทรัพย์นะครับ  ถ้าประมาณการอายุใช้งานมากกว่า 1 ปี ก็ควรบันทึกเป็นสินทรัพย์และทยอยตัดค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน

0:
แล้วเริ่มแรกลินินเราไม่ได้คิดค่าเสื่อมแต่พอปีนี้เราเริ่มมีซื้อเข้ามาใหม่เราจะคิดได้ไหมคะ และต้องแจ้งใครหรือไม่

town:
เหตุผลที่สินทรัพย์เหล่านี้ไม่คิดค่าเสื่อมเนื่องจาก  มูลค่าต่อชิ้นมักจะมีราคาไม่สูง  และมีจำนวนมาก  อีกทั้งโอกาสที่จะสูญหายหรือเสียหาย  เกิดขึ้นได้ง่าย  ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมักจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์  โดยลงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการซื้อเลยครับ  แต่หลักการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  ก็ตามที่คุณ 007  ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ครับ  ซึ่งในกรณีนี้สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม