www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ป้าย

(1/1)

จอย:
ค่าเช่าพื้นป้ายโฆษณาแบบนี้เราทำเป็นสัญญาเช่าพื้นที่เราต้องเสียภาษี 7 % หรือไม่ และถ้าเรา ไม่เสียเนื่องจากเป็นค่าเช่าพื้นที่ป้าย และให้ลูกค้า หัก ณ ที่จ่าย ถูกต้องไหม

007:
ถ้าทำเป็นสัญญาเช่า ไม่ต้องเสีย vat 7% ครับ แต่จะถูกหัก ณ ที่จ่าย 5%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม