www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พนักงาน

(1/1)

ชน:
ในกฏหมายไม่ให้เก็บเงินพนักงาน ค่า มัดจำ แต่เราเป็น ธุรกิจโรงแรมทางเราต้องการเก็บแต่เราจะเก็บและนำเงินฝากให้พนักงาน แบบนี้ได้หรือไม่ และ จะบันทึกบัญชีแบบไหน

007:
คล้ายกับเป็นเงินประกันที่เรียกเก็บจากพนักงานหรือเปล่าครับตอนรับเงินประกัน

dr. เงินสด

cr. เจ้าหนี้เงินประกัน - พนักงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม