www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปิดกิจการ

(1/1)

ขอบ:
เรียนคุณอ้วน

1 เราเริ่มเปิดกิจการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดต้อง เช่นค่าจดทะเบียนหุ้น ค่าคัดสำเนา ค่าอาการแสตมป์ แบบนี้ สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยไหมค่ะ

2 อะไรบ้างคือค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และบันทึกอย่างไรค่ะ ตัดแบบค่าเสื่อมใช่ไหม และบันทึกเป็นสินทรัพย์ใช่ไหม

007:
1. ใช่ครับ

2. ปัจจุบันให้บันทึกรายจ่ายในการจ้ดตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนครับ ไม่ให้ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม