www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปลี่ยนสนง.สอบบัญชี

(1/1)

มือใหม่:
ถ้าอยากจะเปลี่ยน บริษัท รับทำบัญชีใหม่ และคนเซ็นต์งบใหม่ โดยเริ่มของปี 52 จะสามารถทำได้มั้ยคะ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

007:
ไม่ยากครับ ติดต่อที่ใหม่ และบอกยกเลิกที่เก่า แต่ที่สำคัญ ที่เก่าควรโอนงานทั้งหมดให้ที่ใหม่ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม