www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอเงินคืนเนื่องจากเป็นกรรมการก่อตั้งบริษัท

(1/1)

ยุภาวดี:
เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทแต่มีเงินเดือนแล้วส่งประกันสังคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแล้วแจ้งยกเลิกการส่งประกันสังคมประมาณเดือน พฤษภาคม แต่จะขอเงินคืนสามารถทำได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอเงินคืน แล้วทางประกันสังคมจะตรวจสอบหรือไม่ ช่วยตอบด่วนนะคะ

007:
ขอคืนได้ครับ ติดต่อประกันสังคมดีกว่าครับ

สัญชัย:
หมดเวลาขอคืนแล้วครับ ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมเขตมีนบุรี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม