www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

(1/2) > >>

ปิง:
ผมไปรับจ้างเขียนโปรแกรม เป็นงานส่วนตัวน่ะครับ ที่นี้เค้าก็ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาให้ผม โดยบอกว่าเป็น การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส ค่าบริการ ที่นี้ผมก็เข้าใจว่าผมจะต้องทำ ภงด 90 ตรงเงินเดือนของผม ผมก็ลง 40(1) แต่ตรงส่วนเงินที่ผมไปรับจ้างเขียนโปรแกรมนี่ผมจะต้อง 40 () อะไรครับ รบกวนด้วยครับ

อ้วน:
กรณีนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Programmer )  รับจ้างเขียนโปรแกรมให้ผู้ว่าจ้าง  จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) , 40 ( 3 ) , 40 ( 7 ) หรือ 40 ( 8 )  ให้พิจารณาดังนี้1.  ถ้าตกลงให้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมที่เขียนตกเป็นของผู้เขียนเอง  โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธินำไปใช้เป็นครั้งคราว  ค่าตอบแทนถือเป็นค่าสิทธิตามมาตรา 40 ( 3 )2.  แต่ถ้าตกลงให้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่เขียนตกเป็นของผู้ว่าจ้าง  ค่าตอบแทนอาจถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  หรือ  40 ( 7 ) หรือ 40 ( 8 )  โดยพิจารณาดังนี้2.1  ถ้าในการผลิตชิ้นงานผู้เขียนไม่ได้รับภาระออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมภาระ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  เองเป็นส่วนใหญ่  จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา  40 ( 2 )2.2  แต่ถ้าผู้เขียนรับภาระออกค่าสัมภาระ  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่  ค่าตอบแทนจะถือเป็นเงินได้จากการรับเหมาตามมาตรา  40 ( 7 )2.3  แต่ถ้าในการเขียนหรือผลิตชิ้นงาน  แม้ผู้รับจ้างเขียนจะไม่ได้รับภาระออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่  แต่ในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือรับทำงานลำพังไม่ได้ทั้งหมด  โดยอาจต้องจ้างผู้อื่นรับเหมาช่วงงานบางส่วนซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานสูง  หรืออาจทำเองได้โดยลำพังแต่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือที่จำเป็นราคาสูงมากจึงจะทำงานได้สำเร็จ  ค่าตอบแทนอาจถือเป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมตามมาตรา  40 ( 8 )สรุป  ตามความเข้าใจส่วนตัวผม  ผมมองว่าส่วนใหญ่น่าจะเข้าข่ายถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ครับ

Cherry:
ดิฉันรายสุทธิประมาณ 21000 บาม/เดือน โดนบริษัทหักภาษี ดังนี้ พค.หัก 1500/มย.หัก 830 บาท/กค.หัก 1677 บาท อยากทราบว่าถูกต้องหรือไม่เพราะมันแปลกๆ

สุน:
จากคำถามของคุณปิงหากเป็นมาตรา 40 (8) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ค่ะ

Tan:
อยากสอบถ้าเป็น มาตรา 40(8)  สามารถหักค่าใช้จ่ยได้เท่าไหร่ ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม