www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแก้ไขแบบ ภพ.30

(1/3) > >>

นานา:
เนื่องจากตอนปิดบัญชีสิ้นปีพบว่าเดือนธันวาคม 2547

กรอกแบบภพ. 30 ผิดดังนี้คะ

ในเดือน ธค. 2548 มียอดภาษีขาย = 0      บาท

                         มียอดภาษีซื้อ  = 2,590 บาท

                         ภาษีที่ชำระเกิน = 2,590 บาท

                   มีภาษีที่ชำระเกินยกมา = 50,536.30 บาท

                   ภาษีสุทธิที่ชำระเกิน    = 53,126.30 บาท

แต่พนักงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลผิดคือ

                   ไปกรอกเป็นภาษีที่ต้องชำระ = 2,590 บาท

         และกรอกช่องสุทธิที่ชำระเกิน = 47,946.30 บาท

รบกวนเรียนถามคุณอ้วนดังนี้คะ

1) กรณีนี้จะทำการแก้ไขอย่างไรดีคะ เนื่องจากตั้งแต่

    มค.48จนถึงปัจจุบัน ยื่นแบบด้วยยอดยกมา = 47,946.30 บาทมาตลอดเนื่องจากไม่มียอดภาษีซื้อ-ขาย

2) ถ้าจะแก้ไขต้องยื่นแบบแก้ไขในลักษณะใด และจะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม่คะรบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ

อ้วน:
1.  เนื่องจากกรอกแบบ ภพ. 30  ผิดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 48 ทำให้ยอดภาษีที่ชำระเกินยกไปเหลือ =  47,946.30  บาท  พอมาเดือน ม.ค. 49  ก็ไม่มียอดเคลื่อนไหวอะไรทั้งทางด้านภาษีขาย และภาษีซื้อ  จึงยกยอดภาษีที่ชำระเกินยกมา และ ก็ยกไปด้วยยอด  47,946.30  บาทสรุป  ตามแบบ ภพ. 30  ในเดือน ธ.ค. 48  มียอดภาษีชำระเกินยกไป =  47,946.30  บาท  ดังนั้นในเดือน ม.ค. 49  ก็จะต้องยึดยอดตามแบบในเดือน ธ.ค. 48  แม้ว่าแบบในเดือน ธ.ค. 48  จะกรอกยอดผิด  แต่แบบในเดือน ม.ค. 49  ถือว่ากรอกยอดถูกต้องแล้วครับ  เพราะทางสรรพากรจะยึดยอดตามแบบเป็นหลัก  จึงต้องถือว่าต่อไปทางกิจการมียอดภาษีที่ชำระเกิน =  47,946.30  บาทเท่านั้น2.  ในกรณีนี้แนวทางแก้ไข  มีเพียงวิธีเดียวครับคือ  ขอคืนเป็นเงินสดตามแบบ ค.10  ด้วยจำนวน = 5,180  บาท และจะต้องเตรียมเอกสาร  ไม่ว่าจะเป็นรายงานภาษีซื้อ - ขาย , ใบกำกับภาษีซื้อ , สำเนาใบกำกับภาษีขาย  ตั้งแต่มีการพันยอดภาษีที่ชำระเกินหากถามความเห็นส่วนตัวผม  ด้วยจำนวนเงินเพียง  5,180 บาท  ไม่คุ้มที่จะขอคืนเป็นเงินสด  เพราะทางสรรพากรจะต้องตรวจสอบจนมั่นใจว่ายอดที่ทางกิจการขอคืนนั้นมีความถูกต้องสรุป  ผมจะปรับปรุงทางบัญชี  โดยปรับเป็นรายได้อื่นๆ ดีกว่าขอคืนเป็นเงินสดครับ

อยากรู้จัง:
รบกวนถามคุณอ้วนต่อนะครับ  ผมเคยอ่านเจอข้อหารือตามรายการข้างต้น เขาบอกว่าถ้าพันยอดมาผิด ไม่สามารถใช้ยอดที่ยกมาผิดมาพันต่อได้ ต้องขอคืนทั้งจำนวน จริงหรือเปล่าครับ ( อยากรู้จังครับ ) ขอบคุณครับ

อ้วน:
1.  ที่ผมแสดงความเห็นนั้น  ผมยึดตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการนำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 242) พ.ศ. 2534

http://www.rd.go.th/publish/2381.0.htmlดูมาตรา 3  ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีเครดิตภาษีเหลืออยู่จากการคำนวณภาษีในเดือนภาษีใด ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่นั้นไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดจากเดือนภาษีที่คำนวณภาษีนั้น และหากในเดือนภาษีที่นำเครดิตภาษีไปชำระยังมีเครดิตภาษีคงเหลืออยู่อีก ก็ให้มีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปได้ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ใช้สิทธินำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบที่อธิบดีกำหนด2.  จะเห็นได้ว่า  ตามแบบ ภพ. 30  เดือน ธ.ค. 48  ที่ถูกต้อง  เรามีสิทธิจะนำเครดิตภาษีอีกจำนวน  5,180  บาท  ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีถัดไปได้  แต่กิจการได้กรอกแบบผิด  จึงมาดูตามมาตราดังกล่าวในวรรคสองกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นคำร้องเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหากไม่นำไปเครดิตในเดือนถัดไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด3.  หากมีตัวอย่างขอหารือ  รบกวนคุณอยากรู้จัง  ช่วยเผยแพร่ให้ด้วยครับ  จะได้ช่วยๆ กันศึกษา และจะได้เป็นประโยชน์ในวงในกว้าง  ส่วนตัวผมเองก็ยังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ  ครับ  ยินดีมากเลยครับ  ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  จะได้ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องมากขึ้น

อยากรู้จัง:
ขอบคุณมากครับคุณอ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม