www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับฝากขายกรณีผู้ค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษี

<< < (2/2)

เอ:
แสดงว่าต้องนำไปคิดภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทรับฝากขายด้วยใช่ไหมคะ แล้วทำไมไม่บันทึกเป็น เดบิตสินค้าฝากขายตอนได้รับสินค้าฝากขายไปเลยได้ไหมคะ

อ้วน:
ถ้าบริษัทที่รับฝากขายเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อมีการขายก็ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ  เพราะการขายสินค้าในประเทศไม่ได้รับยกเว้น vat  ส่วนที่ไม่บันทึกเป็น  Dr.  สินค้าฝากขาย ( ในตอนที่ได้รับสินค้า เพราะผมมองว่า  ไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  ดังนั้นเมื่อบริษัทได้รับสินค้ามา  ก็ควรจะบันทึกเป็นซื้อสินค้าครับ )

เอ:
ขอบคุณคุณอ้วนมากมากนะคะ

บัว:
กรณีเดียวกันคะ ถ้าบันทึกภาษีซื้อปกติเราก็สามารถใช้ Vat ขอคืนได้ปกติใช่ไหมคะ

แล้วถ้าเราใช้ราคาขายโดยคิดเพิ่มจากต้นทุนที่ผู้ฝากขายคิดมา ราคาส่วนเกินถือเป็นกำไรจากการฝากขายหรือไม่คะ (ไม่ได้คิดเป็นค้านายหน้าคะ)

ใช่อ่ะเป่า:
ไม่รู้เข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าดูตามนี้ครับ เรื่องการฝากขายhttp://coursewares.mju.ac.th/section2/ac401/Document/doc-chap1.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม