www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการทำธุรกิจของบริษัทเทรดดิ้ง ในเขตปลอดอากร

(1/1)

LA:
บริษัท เป็นบริษัทเทรดดิ้ง โดยซื้อสินค้าในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

หรือส่งให้บริษัทในประเทศไปส่งออกเอง โดยบริษัทตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร

อยากทราบว่า

1. ตอนเปิด P/O ซื้อ เป็นเงินบาท

แต่ออก Invoice เรียกเก็บเงิน ทำเป็นเงินเยนได้หรือไม่ค่ะ (

เรียกเก็บจากลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย, ลูกค้านำสินค้าไปส่งออกเองในนามของเขา)

2. มีลูกค้า( บริษัท B )  สนใจสินค้าเฟอร์นิเจอร์

ดิฉันจึงให้ไปสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน A และ ขายให้กับบริษัท B โดยดิฉันให้ทางโรงงาน

Aและ บริษัท B ติดต่อกันโดยตรง โดยสินค้าไม่ได้ผ่านมาที่บริษัทของดิฉัน

บริษัท ของดิฉันรับค่าคอมมิสชั่นจากโรงงาน A ไม่ทราบว่าบริษัทของดิฉันจะต้องจ่าย Vat 7%

หรือไม่ เพราะตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร  และเอกสารที่บริษัทต้องมีคือ อะไรบ้าง

และมีขั้นตอนอย่างไร

รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ เพราะดิฉันเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่บัญชี

ส่วนเจ้าหน้าที่บัญชีก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน ไม่รู้จะปรึกษาใคร

ส่วนเจ้าของบริษัทก็เป็นต่างชาติไม่เข้าใจในหลักการ .... ขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  เขตปลอดอากร ( Tax Free Zone )  หมายถึงเขตปลอดอากรตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฏหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และเขตที่มีกฏหมายกำหนดให้ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าโดยปกติแล้วที่มีการนำสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรมักจะเป็น

ก.  สินค้าทั่วไป

ข.  บริการทั่วไป

ค.  สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น พืชผลทางการเกษตร  สัตว์  ปุ๋ย  หนังสือ  ตำรา2.  ดังนั้นก็ต้องมาดูกันครับว่า  ที่บริษัทได้รับสิทธิอยู่ในเขตปลอดภาษีนั้น  เป็นการได้รับตามสิทธิตามกฏหมายใด  เช่น

2.1  การยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเขตปลอดอากร  ภายใต้สิทธิประโยชน์ตามกฏหมายนิคมอุตสาหกรรม

WebSite ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

http://www.ieat.go.th/

2.2  ยกเว้นคลังสินค้าทัณฑ์บน  ตาม พรบ. ศุลกากร

WebSite  ของกรมศุลกากร

http://www.customs.go.th/3.  เมื่อเราทราบแล้วว่าเราได้รับสิทธิอย่างไร  จากหน่วยงานใด  ก็จะได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้  เพราะผมเองก็ไม่ค่อยทราบข้อมูลในเรื่องเขตปลอดอากรมากนัก4.  ที่ถามว่าการเปิด  P/O เป็นเงินบาท แต่ออก Invoice เรียกเก็บเงิน ทำเป็นเงินเยนได้หรือไม่นั้น  เป็นการถามเรื่องของการออก Invoice  ก็ต้องมาดูครับว่าเกิดรายการขายสินค้าในราชอาณาจักรหรือไม่ และลูกค้าเป็นนิติบุคคลไทยหรือไม่  หากเป็นการขายในราชอาณาจักรและลูกค้าก็เป็นนิติบุคคลไทย  ก็ถือว่าเป็นการขายในประเทศ  เมื่อเป็นการขายในประเทศ  ก็จะต้องออกเป็นใบกำกับภาษีขาย  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.htmlดูข้อ 8  รายการในใบกำกับภาษีตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องจัดทำเป็นหน่วยเงินตราไทย โดยใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

อ้วน:
เมื่อวานเกิดไฟไหม้แถวบ้านจึงต้องมีการดับไฟฟ้า  มาดูต่อครับ  ตาม ป. 86/2542  ในข้อ 8.  จะเห็นว่าหากจะทำหน่วยเงินตรานั้นต้องเป็นเงินสกุลไทยเท่านั้น  แต่หากจะทำเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน  ดังนั้นใบกำกับจึงทำเป็นหน่วยเงินสกุลเยนไม่ได้ครับ  แต่หากเป็นใบเรียกเก็บเงินที่ไม่ใช่เอกสารออกเป็นชุดแล้ว  กฏหมายก็ไม่ได้กำหนดครับว่าต้องระบุเป็นเงินตราไทย  จึงต้องมาดูครับว่า Invoice  ในความหมายของคุณ LA  นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรหมายเหตุ  ที่นี้ต้องมาดูต่อครับว่าในเขตปลอดอากรของเรานั้น  เป็นไปตามกฏหมายใดและครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง  จึงค่อยมาพิจารณากันต่อ  แต่ในเบื้องต้นผมวิเคราะห์ตามธุรกิจปกติที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดอากร5.  ค่าคอมมิสชั่น  ถือเป็นบริการ  ดังนั้นหากมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร  ค่าบริการดังกล่าวก็จะต้องมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย  ในเบื้องต้นผมเข้าใจเองว่าน่าจะมีการใช้บริการในราชอาณาจักร เนื่องจากโรงงาน A และบริษัท B  น่าจะเป็นนิติบุคคลไทย  ดังนั้นรายการค้าก็เกิดขึ้นในเมืองไทยส่วนที่เราอยู่ในเขตปลอดอากรนั้น แล้วรายได้ค่าคอมมิสชั่นที่เกิดขึ้นนี้จะได้ครับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่นั้น  ก็ต้องมาดูครับว่าตกลงแล้วเราได้รับยกเว้นภาษีตามกฏหมายใดและครอบคลุมภาษีอะไรบ้าง  และมีเงื่อนไขอย่างไร  จึงจะตอบคำถามได้ครับ  แต่ในเบื้องต้นผมวิเคราะห์ตามธุรกิจปกติที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดอากรสรุป  

1.  ต้องทราบก่อนครับว่า  เราได้รับสิทธิในเขตปลอดอากรตามกฏหมายใด  ครอบคลุมถึงภาษีอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร2.  ให้พิจารณาหลักในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ เป็นไปตามปกติก่อนครับ  รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  แล้วค่อยมาตัดออกด้วยเงื่อนไขและวิธีการตามสิทธิที่ได้รับจากเขตปลอดภาษี3.  เน้นนะครับ  เพราะผมเข้าใจว่าเขตปลอดอากรนั้น  ไม่ได้ยกเว้นภาษีในทุกกรณี  ดังนั้นจะต้องมีเงื่อนไข และระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  จึงต้องทำความเข้าใจรายละเอียดให้ดีครับ  หากไม่เข้าใจในเบื้องต้นในรีบติดต่อหน่วยงานราชการตามกฏหมายที่ได้รับสิทธิยกเว้นครับแต่หากยังมีข้อมูลหรือข้อสงสัยใด  ยินดีครับ

คาน:
อยากเปิดบริษัทนำเข้าและส่งออกคะไม่ทราบว่าต้องทำยังไงมั่งคะ และถ้ามีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติต้องทำยังไงคะ และเปิดเป็น หจก หรือว่าบริษัท ดีคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม