www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณยื่นภาษีกลางปีแล้วหรือยัง(ภงด.51)

(1/3) > >>

วรสรรค์:
คุณยื่นภาษีกลางปีแล้วหรือยัง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นภาษีกลางปี (แบบภ.ง.ด.51)ภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบกำหนด 6 เดือนแรกของรอบบัญชี

สำหรับบริษัททั่วไปที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม วันสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 คือภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

เทคนิคการยื่นภาษีกลางปีของนิติบุคคล

- กรณีที่บริษัทจัดตั้งใหม่ หรือบริษัทที่เลิกกิจการ และมีรอบบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ไม่ต้องยื่น ภ.ง.ด.51

- ถ้ามั่นใจว่าในปีภาษีมีผลขาดทุนสุทธิแน่ๆ ไม่ว่าจะทำประมาณการอย่างไรก็จะไม่มีความผิดทางแพ่ง

- กรณีที่ปีก่อนมีกำไรสุทธิ ไม่ควรยื่น ภ.ง.ด.51 ของปีปัจจุบัน ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิปีก่อน

- กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25% โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท่านต้องเตรียมหลักฐานไว้ชี้แจงต่อสรรพากร เช่นมีการขายช่วงสิ้นปีมากเกินคาด

วรสรรค์:
ปรึกษาการยื่นภาษีกลางปี ภ.ง.ด. 51

ได้ที่ วรสรรค์ 01-494-9044

pachara:
ทำไมไม่มีแบบตัวอย่าง  ภงด  51, 52, 53, 54, 55, 56

แล้วก็เนื้อหามากกว่านี้คะ  ถ้ามีน่าจะดีคะ

ก็ชอบนะคะ

วรสรรค์:
download ได้ที่นี่ครับ

 http://www.rd.go.th/publish/7067.0.html

มือใหม่ค่ะ:
ดิฉันจดทะเบียน หจก. เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 51 ต้องยื่นแบบหรือป่าวคะ ตอนนี้ยังไม่ได้จ้างใครทำบัญชีค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม