บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

<< < (2106/2110) > >>

[1] แจกบัตรดูหนังหรือเข้าสวนสนุกฟรี ต้องยื่น VAT หรือไม่

[2] บริจาคสินค้าใน Stock ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร

[3] ไม่ระบุค่าตอบแทนให้กรรมการผู้ชำระบัญชีได้ไหม

[4] กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

[5] การขอคืน ภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย 3% ของผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ(ฟรีแลนซ์)

[6] ของแถม ออกบิล vat อย่างไร

[7] งบกระแสเงินสด ทำอย่างไร

[8] พนักงานที่จับฉลากได้ในงานปีใหม่ต้องเสียภาษีไหม

[9] จดทะเบียนร้านค้าในรูปบุคคลธรรมดายื่นภาษีอย่างไร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม