บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

<< < (2105/2111) > >>

[1] สินค้าระหว่างทาง

[2] ค่าโทรศัพท์ที่เรียกคืนจากพนักงานถือเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหม

[3] อยากได้รายงานการสอบบัญชีของบริษัทที่น่าสนใจ

[4] ห้างหุ้นส่วน ไม่เคยส่งงบการเงินมา 3 ปี

[5] การคำนวณภาษีเงินได้ ภงด.1

[6] ใช้หน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายอะไหล่

[7] กรณีจดทะเบียนบริษัทแต่ยังไม่ได้ขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี

[8] แล้วถ้าคำนวณแล้วปรากฏว่าที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปแล้วมากกว่าที่ต้องเสียจริง จะไปขอคืนได้ที่ไหนครับ

[9] ประกันสังคม - ค่าจ้างรวมอะไรบ้าง เท่าไร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม