บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

(1/2108) > >>

[1] วันที่ค่าเสื่อมราคาทางภาษี ต่อเติมอาคาร เริ่มเลย หรืออาคารพร้อมใช้งาน

[2] รบกวนถามเรื่อง การตั้งสำรองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผลค่ะ

[3] การจดเลิกสาขา

[4] สอบถามเรื่องเงินโอนไม่ทราบที่มา

[5] ภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาประกอบเและส่งกลับต่างประเทศ

[6] ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด

[7] วันครบกำหนด

[8] ค่าเสื่อมราคา

[9] การทำงบทดลอง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม