บอร์ดบัญชีและภาษี

หัวข้อ

(1/2108) > >>

[1] รบกวนถามเรื่อง การตั้งสำรองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผลค่ะ

[2] การจดเลิกสาขา

[3] สอบถามเรื่องเงินโอนไม่ทราบที่มา

[4] ภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาประกอบเและส่งกลับต่างประเทศ

[5] ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด

[6] วันครบกำหนด

[7] ค่าเสื่อมราคา

[8] การทำงบทดลอง

[9] กิจการไม่ได้ปิดและส่งงบการเงินมา 6 ปี จะทำอย่างไรดีค่ะ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม